Van harte gefeliciteerd!

170214 LintjeDeVries

Ontbijtje op de ijsbaan!

LB IJsbaanOntbijtS16Boterhammen, fruit, yoghurt - een heerlijk ontbijt stond gisterochtend in de tent bij de ijsbaan in Middelburg klaar voor leerlingen van de Acaciahof, Cypressenhof en Leeuwenburch. Geserveerd door de Rotary, om aandacht te vragen voor goed en gezond ontbijten.

Lees meer...

Op weg naar andere schooltijden in 2017

Schooluren17Tijdens het schooljaar 2015-2016 is er binnen Brede School Zuid een werkgroep geweest die voor Archipelschool De Leeuwenburch en voor de Cypressenhof een traject is gestart om andere schooltijden te onderzoeken.

Lees meer...

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad (MR)

MR2De Medezeggenschapsraad heeft haar verslag van mei 2016 beschikbaar gesteld. De MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij vervult een brugfunctie tussen enerzijds schoolbestuur en personeel en anderzijds tussen ouders en schoolbestuur. De MR stelt een goede samenwerking met schoolbestuur, ouderraad, ouders en schoolteam op prijs om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan het schoolgebeuren.

Download het MR Verslag van november 2016

ArchiRekenDictee16
In navolging van het Groot Archipel Dictee in december organiseert Archipel Scholen voor het 4e jaar een rekenactiviteit voor de Walcherse basisscholen. De finale van het Archipel Rekendictee zal dit jaar op woensdag 23 maart plaatsvinden in de aula van het Vlissingse Scheldemond College. Deze dag is tevens de landelijke Grote Rekendag.
icon-info Lees verder...

GrootArchipDictee
Het Groot Archipel Dictee in 2016 had als thema '100 Jaar Schiphol - In een vliegmachien kun je alle hoge huizen zien'. In de bibliotheek van Middelburg legde voorlezer Gert de Keizer de spelregels uit en las het dictee voor. Uit de zinnen werden 50 woorden genoteerd. Tijdens het nakijken begon Han Lobbezoo in de aula met een quiz voor de kinderen.
icon-info Lees verder...

februari282