Groep 8 in Den Haag voor de Kindertroonrede

PrinsRoel1617De leerlingen van groep 8 waren op 19 september aanwezig op het Prinsjes Festival in Den Haag. Onze jonge helden woonden daar de Kindertroonrede bij die door alle groep-achten van Haagse scholen was gemaakt.

Lees meer...

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad (MR)

MR2De Medezeggenschapsraad heeft haar verslag van mei 2016 beschikbaar gesteld. De MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij vervult een brugfunctie tussen enerzijds schoolbestuur en personeel en anderzijds tussen ouders en schoolbestuur. De MR stelt een goede samenwerking met schoolbestuur, ouderraad, ouders en schoolteam op prijs om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan het schoolgebeuren.

Download het MR Verslag Mei en de Agenda Juni 2016

Project "Werelburgers" groot succes!

Wereldburger2 16Afgelopen donderdag 2 juni was het dan eindelijk zover. Zo weken van voorbereiden werd het groot project afgesloten met een prachtige tentoonstelling in alle klassen van onze school. Het groot project had dit jaar als onderwerp "Wereldburgers" en binnen dit thema werd er voor elke klas een land gekozen waarover gewerkt werd.

Lees meer...

W4Kangoeroe 2016

w4 1415Ook dit jaar heeft De Leeuwenburch weer meegedaan met de Kangoeroewedstrijd Rekenen 2016. Tien slimme rekenaars uit groep 7 en 8 hebben hun uiterste best gedaan om een hoge score te halen. Allemaal hebben ze vanwege hun inzet een leuk rekenspel, een certificaat en een rekenpuzzel- boekje gekregen.

Lees meer...

LB Samenwerken

ArchiRekenDictee16
In navolging van het Groot Archipel Dictee in december organiseert Archipel Scholen voor het 4e jaar een rekenactiviteit voor de Walcherse basisscholen. De finale van het Archipel Rekendictee zal dit jaar op woensdag 23 maart plaatsvinden in de aula van het Vlissingse Scheldemond College. Deze dag is tevens de landelijke Grote Rekendag.
icon-info Lees verder...

GrootArchipDictee
Het Groot Archipel Dictee in 2015 ging over buitenaards leven. Het dictee voor de voorronde had als titel: "Is er leven op Pluto?" De titel van het finaledictee luidde: "Kun je dansen op de maan?" Eén dictee had Gert Dorleijn voor de grote dag zelf geschreven. De winnaar krijgt een spel. Er is een wisselbeker voor het beste groeps- gemiddelde. Het dictee is een woorddictee.
icon-info Lees verder...

oktober alg