De Leeuwenburch is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders, zonder onderscheid te makentussen godsdiensten en/of levensovertuigingen. Het onderwijs is gericht op het incontact komen met, het respecteren van en kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke waarden zoals de Nederlandse samenleving deze kent.

Schoolgids/kalender

Schoolkalender Archipelschool De Leeuwenburch 2018-2019

De schoolgids en meer informatie over de school vindt u op: Scholen op de kaart.

 

Meer over De Leeuwenburch