De Leeuwenburch is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders, zonder onderscheid te makentussen godsdiensten en/of levensovertuigingen. Het onderwijs is gericht op het incontact komen met, het respecteren van en kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke waarden zoals de Nederlandse samenleving deze kent.

Schoolgids

Schoolkalender De Leeuwenburch 2017-2018

Meer over De Leeuwenburch

Alle activiteiten