De Leeuwenburch is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders, zonder onderscheid te makentussen godsdiensten en/of levensovertuigingen. Het onderwijs is gericht op het incontact komen met, het respecteren van en kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke waarden zoals de Nederlandse samenleving deze kent.

Schoolgids

Schoolgids

Meer over De Leeuwenburch

Alle activiteiten