1 Created with Sketch.

Op de laatste vrijdag van de maand verschijnt de nieuwsbrief van Archipelschool De Leeuwenburch.
Op de website staan alle nieuwsbrieven van het huidige schooljaar.

01_september 2017 _ nieuwsbrief

02 _ oktober 2017 _ nieuwsbrief

03 _ november 2017 _ nieuwsbrief

04 _ december 2017 _ nieuwsbrief

05 _ januari 2018 _ nieuwsbrief

06 _ februari/maart 2018 _ nieuwsbrief

07 _ aprilmei 2018 _ nieuwsbrief