1 Created with Sketch.

Ons verhaal

De Leeuwenburch is één van de 7 openbare basisscholen in Middelburg. Het bestuur van de school berust bij de Stichting Archipel Scholen, kortweg Archipel, met een kantoor in Vlissingen. De stichting kent 16 scholen met 20 locaties.

De Leeuwenburch is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders, zonder onderscheid te maken tussen godsdiensten en/of levensovertuigingen. Het onderwijs is gericht op het in contact komen met, het respecteren van en kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke waarden zoals de Nederlandse samenleving deze kent.

Op openbare basisschool De Leeuwenburch, onderdeel van Brede School Middelburg Zuid, wil een professioneel team:

In een veilige, gestructureerde omgeving met een warme cultuur op respectvolle en interactieve wijze samenwerken met kinderen, ouders en externen aan kwalitatief en opbrengstgericht onderwijs, waarbij wij rekening gehouden wordt met ieders mogelijkheden.

De visie en de uitgangspunten van onze school sluiten aan bij de kerngedachte van Archipel: het bieden van een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.

Als eerste school in Zeeland mag de Leeuwenburch zich sinds 6 juli 2017 LEARN LIKE A CHAMPION school noemen. U kunt in het kopje hiernaast lezen wat dit betekent.

Kernbegrippen

  • Zorg voor kinderen
  • Kleinschalig
  • Kwaliteit
  • Learn Like a Champion school
  • Vreedzame School
  • Gezonde voeding & sport
  • Talentontwikkeling