1 Created with Sketch.

Ons verhaal

De Leeuwenburch is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders, zonder onderscheid te maken tussen godsdiensten en/of levensovertuigingen. Het onderwijs is gericht op het in contact komen met, het respecteren van en kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke waarden zoals de Nederlandse samenleving deze kent.

Schoolorganisatie

De groepen variëren in grootte. De kleutergroepen groeien uiteraard in de loop van het schooljaar, omdat daar kinderen kunnen worden toegelaten. Bij het samenstellen van de groepen houden wij zoveel mogelijk rekening met de volgende uitgangspunten:

  • Zo mogelijk geen combinatiegroepen maken.
  • De groepen 1 t/m 4 zo klein mogelijk houden.
  • In principe niet meer dan 2 vaste leerkrachten per groep.

Kernbegrippen

  • Leesbeleving
  • Zorg voor kinderen
  • Kwaliteit
  • Betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad