1 Created with Sketch.

Ons verhaal

De Leeuwenburch is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders, zonder onderscheid te maken tussen godsdiensten en/of levensovertuigingen. Het onderwijs is gericht op het in contact komen met, het respecteren van en kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke waarden zoals de Nederlandse samenleving deze kent.

Kernbegrippen

  • Leesbeleving
  • Zorg voor kinderen
  • Kwaliteit
  • Betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad