1 Created with Sketch.

Op Archipelschool De Leeuwenburch bieden we onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 8 groepen.

De kleutergroepen (groep 1 en 2) zijn heterogene groepen. Dit zijn gemengde groepen, bestaande uit leerlingen van verschillende leeftijden, in dit geval 4-, 5- en 6-jarigen.

In de overige groepen werken we met homogene leeftijdsgroepen. De meeste kinderen in één groep hebben dezelfde leeftijd, bijvoorbeeld 9-jarigen in groep 5.

Binnen onze school zijn de groepen ingedeeld in drie clusters:
– Groep 1, 2 en schakelklas,
– Groep 3 t/m 5,
– Groep 6 t/m 8.
De groepen variëren in grootte. De kleutergroepen groeien uiteraard in de loop van het schooljaar, omdat daar kinderen van 4 jaar instromen.

Bij het samenstellen van de groepen houden we zoveel mogelijk rekening met de volgende uitgangspunten:
– De groepen 1 t/m 4 zo klein mogelijk houden,
– In principe niet meer dan 2 vaste leerkrachten per groep.