1 Created with Sketch.

Op Archipelschool De Leeuwenburch staat het kind centraal.
Daar hoort ook bij dat de mening van de leerlingen belangrijk is.

De school heeft een leerlingraad ook wel kinderraad genoemd.
De kinderraad bestaat uit zes leerlingen van de school uit de groepen 6 tot en met 8. Zij vergaderen samen met de directeur over wat beter kan op de school. Daarnaast hebben ze een aantal keer per jaar een vergadering samen met de kinderraad van de andere school binnen de Brede School Middelburg Zuid.

Afgelopen jaren heeft de kinderraad meegedacht over:
… invulling van schoolfeesten en activiteiten,
… vernieuwingen op het schoolplein,
… beter spelen op het schoolplein.

De kinderraadsleden vertegenwoordigen de andere kinderen van de school en dat nemen ze heel serieus.