1 Created with Sketch.

Ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten van Archipelschool De Leeuwenburch werken samen aan de opvoeding van de kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders betrokken worden bij school. Door goed contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn.